English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7430

NGC 7430
Objekt NGC 7430 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7430 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h57m29.7s; Dec= 8°47'40"
rödförskjutning (z): 0.022312
Avståndet från solen till NGC 7430: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7430 : PGC 70106, MCG 1-58-17, CGCG 405-19, ARAK 571

Närliggande objekt: NGC 7428, NGC 7429, NGC 7431, NGC 7432

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.