English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7442

NGC 7442
Objekt NGC 7442 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7442 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x1.1'
magnitud: V=13.5m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 22h59m26.6s; Dec= 15°32'54"
rödförskjutning (z): 0.024243
Avståndet från solen till NGC 7442: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 102.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7442 : PGC 70183, UGC 12286, MCG 2-58-45, CGCG 430-42, IRAS 22569+1516

Närliggande objekt: NGC 7440, NGC 7441, NGC 7443, NGC 7444

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:© 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
krina@info-7.ru