English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7533

NGC 7533
Obiekt NGC 7533 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 7533 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.70'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=15.1m; B=16.0m
Jasność powierzchni: 13.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 23h14m22s; Dec= -2°2'0"
Redshift (z): 0.026021
Odległość od Słońca do NGC 7533: w oparciu o wartość redshift (z) - 109.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 7533 : PGC 70778, CGCG 380-13, NPM1G -02.0507

Sąsiadujące obiekty: NGC 7531, NGC 7532, NGC 7534, NGC 7535

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.