English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7533

NGC 7533
Objekt NGC 7533 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7533 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=15.1m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h14m22s; Dec= -2°2'0"
rödförskjutning (z): 0.026021
Avståndet från solen till NGC 7533: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 109.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7533 : PGC 70778, CGCG 380-13, NPM1G -02.0507

Närliggande objekt: NGC 7531, NGC 7532, NGC 7534, NGC 7535

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.