English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7559A

NGC 7559A
Objekt NGC 7559A ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7559A - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=13.7m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h15m46.5s; Dec= 13°17'25"
rödförskjutning (z): 0.015334
Avståndet från solen till NGC 7559A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 64.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7559A : PGC 70864, UGC 12463, MCG 2-59-14, CGCG 431-28

Närliggande objekt: NGC 7558, NGC 7559B, NGC 7560, NGC 7561

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.