English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7613

NGC 7613
Objekt NGC 7613 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 7613 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Piscium
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 23h19m51s; Dec= 0°11'54"

Nedaleko objekty: NGC 7611, NGC 7612, NGC 7614, NGC 7615

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.