English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7613

NGC 7613
Voorwerp NGC 7613 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 7613 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Piscium
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 23h19m51s; Dec= 0°11'54"

Objecten in de buurt: NGC 7611, NGC 7612, NGC 7614, NGC 7615

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.