English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 7615

NGC 7615
Objekt NGC 7615 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 7615 - galax i stjärnbild Pegasi
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 23h19m54.4s; Dec= 8°23'58"
rödförskjutning (z): 0.014920
Avståndet från solen till NGC 7615: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 7615 : PGC 71097, MCG 1-59-51, CGCG 406-70

Närliggande objekt: NGC 7613, NGC 7614, NGC 7616, NGC 7617

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.