astro-map.com

  NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708 NGC 7708

NGC 7708

NGC 7708
Objekt NGC 7708 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 7708 - skupina hviezd v súhvezdí Cefeus
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 30.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h35m0s; Dec= 72°50'0"

Blízke objekty: NGC 7706, NGC 7707, NGC 7709, NGC 7710

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика