astro-map.com
  NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811 NGC 811

NGC 811

NGC 811
Objekt NGC 811 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 811 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h4m30s; Dec= -9°6'21"
RedShift (z): 0.048909
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 811: na základe množstva červeného posunu (z) - 206.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 811 : PGC 7870, NPM1G -09.0089, KUG 0201-093

Blízke objekty: NGC 809, NGC 810, NGC 812, NGC 813

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика