English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 832

NGC 832
Objekt NGC 832 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 832 - dvě hvězdy v souhvězdí Trianguli
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h11m0.7s; Dec= 35°32'30"

Nedaleko objekty: NGC 830, NGC 831, NGC 833, NGC 834

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.