English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 832

NGC 832
Voorwerp NGC 832 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 832 - twee sterren in het sterrenbeeld Trianguli
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 2h11m0.7s; Dec= 35°32'30"

Objecten in de buurt: NGC 830, NGC 831, NGC 833, NGC 834

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.