English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 832

NGC 832
Obiekt NGC 832 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 832 - dwie gwiazdki w konstelacji Trójkąt
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h11m0.7s; Dec= 35°32'30"

Sąsiadujące obiekty: NGC 830, NGC 831, NGC 833, NGC 834

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.