English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 91

NGC 91
Objekt NGC 91 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 91 - jedna hvězdička v souhvězdí Andromedae
Typ: * -
velikosti: B=15.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h21m51.7s; Dec= 22°22'8"

Nedaleko objekty: NGC 89, NGC 90, NGC 92, NGC 93

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.