English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 91

NGC 91
Objekt NGC 91 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 91 - enda stjärna i stjärnbild Andromedae
Typ: * -
magnitud: B=15.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h21m51.7s; Dec= 22°22'8"

Närliggande objekt: NGC 89, NGC 90, NGC 92, NGC 93

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.