English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 92

NGC 92
Objekt NGC 92 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 92 - galaxie v souhvězdí Phoenicis
Typ: Sa - spirální galaxie
Úhlové rozměry: 1.90'x0.9'
velikosti: V=13.1m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h21m31.4s; Dec= -48°37'29"
červený posuv (z): 0.010737
Vzdálenost od Slunce do NGC 92: na základě množství červeného posunu (z) - 45.4 Mpc;
Jiné názvy objektu NGC 92 : PGC 1388, ESO 194-12, AM 0018-485

Nedaleko objekty: NGC 90, NGC 91, NGC 93, NGC 94

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Líbí se vám?   nebo Řekněte svým přátelům:© 2018, astro-map.com
Při tisku materiálů z této stránky odkaz na astro-map.com povinný.
krina@info-7.ru