English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 92

NGC 92
Voorwerp NGC 92 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 92 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Phoenicis
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.90'x0.9'
omvang: V=13.1m; B=13.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h21m31.4s; Dec= -48°37'29"
roodverschuiving (z): 0.010737
De afstand van de zon tot NGC 92: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 45.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 92 : PGC 1388, ESO 194-12, AM 0018-485

Objecten in de buurt: NGC 90, NGC 91, NGC 93, NGC 94

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Vond?   of vertel het aan je vrienden:© 2018, astro-map.com
Bij een herdruk van materialen van deze site een link naar deastro-map.com verplicht.
krina@info-7.ru