English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 986

NGC 986
Objekt NGC 986 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 986 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 4.00'x3.2'
magnitud: V=10.9m; B=11.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h33m34.1s; Dec= -39°2'45"
rödförskjutning (z): 0.006585
Avståndet från solen till NGC 986: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 986 : PGC 9747, ESO 299-7, MCG -7-6-15, AM 0231-391, IRAS 02315-3915

Närliggande objekt: NGC 985, NGC 986A, NGC 987, NGC 988

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.