English  |  Русский  |  Deutsch  |  Español  |  Italiano  |  Português  |
... М51 < М52 > М53 ...

Otvorená hviezdokopa M52

Otvorená hviezdokopa M52 nachádza v súhvezdí Kasiopeja (Cas).

M52

Rovníkové súradnice (epocha J2000):
Ra 23h 24.2m, Dec +61° 35'

Vizuálna veľkosť: 8,0m
Vzdialenosť od hviezdokopy M52 k Slnku je 4630 svetelných rokov
Uhlový rozmer: 16'
Trieda: e
Vonkajšie rozmery hviezdokopy M52 sú asi 22 svetelných rokov.
Počet hviezdičiek: 6000
Vek objektu M52 je 25—165x106 rokov

Priekopník: Charles Messier, 1774 г.

Označenie M52 v iných katalógoch: NGC 7654

Optimálne zväčšenie teleskopu s pozorovaním M52, v závislosti od otvoru teleskopu (D), je asi 10x-35x. Vyššie zväčšenia samozrejme pridávajú podrobnosti, ale vedú k silnému poklesu jasu obrazu, čo sťažuje pozorovanie.
Najlepší mesiac na pozorovanie M52 je október.


Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:

Copyright © 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com .
krina@info-7.ru