English  |  Русский  |  Deutsch  |  Español  |  Italiano  |  Português  |
... М69 < М70 > М71 ...

Guľová hviezdokopa M70

Guľová hviezdokopa M70 nachádza v súhvezdí Strelec (Sgr).

M70

Rovníkové súradnice (epocha J2000):
Ra 18h 43.2m, Dec -32° 17'

Vizuálna veľkosť: 9,0m
Vzdialenosť od hviezdokopy M70 k Slnku je 34770 svetelných rokov
Uhlový rozmer: 8'
Trieda: V
Vonkajšie rozmery hviezdokopy M70 sú asi 80 svetelných rokov.
Vypočítaná hmotnosť hviezdokopy: 200x103 slnka

Priekopník: Charles Messier, 1780 г.

Označenie M70 v iných katalógoch: NGC 6681

M70 je umiestnená príliš ďaleko na južnej pologuli oblohy a nie je viditeľná na severe a v zemepisných šírkach centrálneho pásma Ruska.
V južných šírkach sa nachádza nad horizontom - pozorovanie je brzdené atmosférickými deformáciami. Optimálne zväčšenie teleskopu s pozorovaním M70, v závislosti od otvoru teleskopu (D), je asi D/3-D. Vyššie zväčšenia samozrejme pridávajú podrobnosti, ale vedú k silnému poklesu jasu obrazu, čo sťažuje pozorovanie.
Najlepší mesiac na pozorovanie M70 je júl.
Pre pozorovateľov v severných šírkach:Nocy v júli sú stále dosť ľahké, takže má zmysel pokúsiť sa pozorovať M70 aj v auguste.
Prvá polovica augusta tiež nie je príliš tmavá, navyše objekt bude o polnoci nie na najvyššom mieste,čo poskytuje najmenšiu expozíciu a atmosférické skreslenie. Rozdiel však nie je tak nápadný.A už v druhej polovici augusta sa na pozorovanie stáva temná nočná obloha (aj keď v septembri je ešte temnejšia).Čím ďalej na juh je miesto vášho pozorovania, tým skôr bude obloha tmavnúť - časom v čase aj v kalendári.


Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:

Copyright © 2018, astro-map.com
Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com .
krina@info-7.ru