English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

Messier-katalog

Messier-Katalog - je woblubowana zběrka poměrnje swětłych a lochce namakajomnych Deep-Sky objektow (galaksijow, młow a hwězdnych kopicow). Wosebje derje hodźi so Messier-katalog za započatkarjow-hwězdarjow, dokelž su listowane objekty hižo z dalokowidom abo z małym teleskopom derje spóznać.

Objekty Messier-kataloga
Messier-marathon

Charles Messier Charles Messier (1730-1817) - běše francoski astronom, 1751 přistajeny při namórskim obserwatoriju w Parisu při Hôtel de Cluny. Tehdyši hwězdarjo zaběrachu so wosebje z namakanjom kometow. Dokelž běše poměrnje ćežko mjez kruće stejacymi młowojtymi objektami a woprawdźitymi kometami rozeznawać, zestaji Messier wot 1758 do 1781 wjacore zběrki tajkich młowojtych objektow, zo móžeše je pozdźišo při pytanju wobeńć.

Prěnje wudaće Messier-kataloga wopřiješe dohromady 45 objektow a wozjewi so w lěće 1774 w časopisu francoskeje akademije wědomosćow w Parisu. Jenož 17 ze wšěch 45 objektow je Messier sam namkał, tamne namakachu druzy hwězdarjo.


Pierre Méchain Hwězdar Pierre Méchain (1744-1801) bu 1774 při kartografiskej słužbje namórnistwa w Versaillesu přistajeny. Jeho nadawk běše dokładne wuměrjenje pobrjoha Francoskeje. Při astronomiskich přepytowanjach wobkedźbowaše okultaciju (zakryće) hwězdy Aldebaran přez měsačk. W lěće 1774 předstaji jemu znaty hwězdar Jérôme Lalande Charlesa Messiera. 1779 doda so dalši rjad zapiskow do kataloga z namakankami Messiera, Johanna Gottfrieda Köhlera z Drježdźan a Barnaba Oriania z Mailanda. Wot 1780 dźěłaštaj Messier a Méchain zhromadnje na dalšej katalogizaciji młow a pytaštaj za kometami. Swój prěni komet namaka Méchain w lěće 1781 a postaji matematisce jeho wobběžnu čaru. Jako namaka njeznaty młowojty objekt, poda poziciju Messierej. Tón pruwowaše, hač jedna so wo komet abo młu, zo by naposledk objekt do kataloga zapisał. Na tute wašnje namakaše Méchain dohromady 26 Deep-Sky-objektow. Jeho prěnja namakanka bě M63, nimo toho namaka pak tež kulojtu hwězdnu kopicu M80 a galaksiji M102 a M103. 1780 wopřiješe katalog hižo 80 zapiskow.

Třeće wudaće kataloga měješe 100 objektow wopřijeć. Ale hižo jako manuskript před ćišćom steješe, namaka a wopisa Méchain hišće tři dalše objekty. Z toho časa njepytaše Messier wjace dalše mły, ale koncentrowaše so zaso jenož na pytanje kometow. Posledni nakład kataloga z dohromady 103 objektami wozjewi so 1781 w časopisu "Connaissance des temps" (znajomosć časa).

W lěće 1815 Messiera boža ručka zaja, tak zo dyrbješe wudospołnjenje kataloga přetorhnyć. Bórze na to schori tež hišće na wić a zemrě w aprylu 1817 w Parisu. W mjezyčasu wozjewi němsko-jendźelski hwězdar Wilhelm Herschel swójski katalog z 2500 objektami, kotrež je ze swojim polěpšenym teleskopom namakał. Mjez druhim wužiwaše reflektor-teleskop z aperturu 7,5" a refraktor-teleskop z aperturu 3,5". Messierowy teleskop porno tomu meješe palnišćowu zdalenosć wot jenož 60 cm. Dohromady namaka Charles Messier w běhu swojeje kariery 20 kometow.

Messier-Katalog wopřija dohromady 110 objektow - galaksije, mły a hwězdne kopicy. Su po rjedźe zapisane, kaž je Messier namakaše. Posledni nakład z ruki Messiera wopřija jenož 103 objektow; M104 do M110 dodachu so pozdźišo. Objekt M104 běše spočatnje jenož rukopisnje wot Messiera do swójskeho eksemplara kataloga zapisany. Pierre Méchain namaka objekty M105 do M109 w lětomaj 1781 a 1782, kaž dopokaza naspomnjenje w lisće na Johanna Bernoullia. Objektaj M108 a M109 je Messier hižo we wopisanju M97 mjenował, ale njeznateje přićiny dla njeje je jako samostatnej objektaj do kataloga přewzał – runje tak M110, satelita Andromeda-mły.

Pismik „M“ na spočatku pomjenowanjow astronomiskich objektow woznamjenja přeco poćah k Messier-katalogej. Hlej na přikład kulojtu hwězdnu kopicu „M13“, a młu Andromeda „M31“, atd...

Dokelž zestaji so Messier-katalog hižo kónc 18. lětstotka, to rěka w jednym času, hdźež njeběchu teleskopy hišće tak daloko wuwite, je za započatkarjow-hwězdarjow wosebje zajimawy. Wopřija jenož jara swětłe objekty, kiž su hižo z jednorym teleskopom spóznajomne. Eksistuja pak tež jara napadne objekty, kiž w Messier-katalogu zapisane njejsu, kaž hwězdnej kopicy „Chi Persei“ (NGC 884) a „h Persei“ (NGC 869), abo galaksija NGC 3628, kotraž twori ze swojimaj pola Messier zapisanymaj susodomaj M65 a M66 tak mjenowany Leo-triplet.

Katalog NGC (New General Catalog) drje je dospołniši a wopřija wjace galaksow, hwězdnych kopicow a galaktiskich młow hač Messier-katalog, tola su k namakanju tutych objetkow wo wjele sylniše teleskopy trěbne. Tute započatkarjam a amateram nažel husto k dispoziciji njesteja.

Messier-marathon - Messier-marathon je wubědźowanje, pola kotrehož spytaja wobdźělnicy z dalokowidom wšitke 110 objekty Messier-Kataloga w jednej nocy namakać.

Messier-marathon móže so jenož w nalěću (kónc měrca, spočatk apryla) přewjesć, dokelž wobwliwuje pozicija zemje w běhu počasow kotre objekty kataloga widźeć su a kotre nic – a jenož w nalěću su wšě 110 widźomne. Po klasiskim wašnju wubědźowanja smě so jenož manuelny dalokowid wužiwać, t. r. bjez moderneho, přez computera wjedźeneho GoTo-stajadła. Skrótšena warianta wubědźowanja postaji jako dobyćerja, štó w datym časowym wobłuku (woko dwě hodźinje) najwjace objektow namaka.

Objekty Messier-kataloga

Sćěhuje dospołna lisćina wšitkich objektow Messier-kataloga. Za kóždy objekt podaja so pokazki k stronam, hdźež so objekt dokładnišo wopisa.

Objekty filtrować:
cyłkowny katalog galaksije hwězdne kopicy mły
- spiralne - kulojte
- eliptiske - wotewrjene

čisło w Messier-katalogu a w NGC družina objekta koord.
α
δ
pozdatna swětłosć kutowy rozměr blisko hwězdna druhe mjeno
M1
M1 NGC 1952
mła, zbytk supernovy 05h34.5m
+22° 01'
8,4m 6'x4' Byk
(Tau)
M2
M2 NGC 7089
kulojta hwězdna kopica 21h33.5m
-00° 49'
6,3m 16' Wódnik
(Aqr)
M3
M3 NGC 5272
kulojta hwězdna kopica 13h42.2m
+28° 23'
7,0m 19' Honjerske psy
(CVn)
M4
M4 NGC 6121
kulojta hwězdna kopica 16h23.6m
-26° 32'
5,6m 35' Šćur/Skorpion
(Sco)
M5
M5 NGC 5904
kulojta hwězdna kopica 15h18.6m
+02° 05'
5,6m 20' Had
(Ser)
M6
M6 NGC 6405
wotewrjena hwězdna kopica 17h40.1m
-32° 13'
4,3m 20' Šćur/Skorpion
(Sco)
M7
M7 NGC 6475
wotewrjena hwězdna kopica 17h53.9m
-34° 49'
3,3m 80' Šćur/Skorpion
(Sco)
M8
M8 NGC 6523
emisijna mła 18h03.8m
-24° 23'
6,0m 90'x40' Třělc/Prokownik
(Sgr)
wotewrjena hwězdna kopica 18h03.8m
-24° 23'
m 7' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M9
M9 NGC 6333
kulojta hwězdna kopica 17h19.2m
-18° 31'
7,7m 11' Hadonoš
(Oph)
M10
M10 NGC 6254
kulojta hwězdna kopica 16h57.1m
-04° 06'
6,7m 19' Hadonoš
(Oph)
M11
M11 NGC 6705
wotewrjena hwězdna kopica 18h51.1m
-06° 16'
7,0m 13' Tarč/Škit
(Sct)
M12
M12 NGC 6218
kulojta hwězdna kopica 16h47.2m
-01° 57'
8,0m 14' Hadonoš
(Oph)
M13
M13 NGC 6205
kulojta hwězdna kopica 16h41.4m
+36° 27'
7,0m 21' Klečeń/Herkules
(Her)
M14
M14 NGC 6402
kulojta hwězdna kopica 17h37.6m
-03° 15'
9,5m 11' Hadonoš
(Oph)
M15
M15 NGC 7078
kulojta hwězdna kopica 21h30.0m
+12° 10'
7,5m 18' Štyrihozdźe/Pegasus
(Peg)
M16
M16 NGC 6611
wotewrjena hwězdna kopica 18h18.8m
-13° 47'
6,5m 21' Had
(Ser)
M17
M17 NGC 6618
emisijna mła 18h20.8m
-16° 11'
7,0m 46'x37' Třělc/Prokownik
(Sgr)
wotewrjena hwězdna kopica 18h20.8m
-16° 11'
m 5' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M18
M18 NGC 6613
wotewrjena hwězdna kopica 18h19.9m
-17° 08'
8,0m 5' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M19
M19 NGC 6273
kulojta hwězdna kopica 17h02.6m
-26° 16'
8,5m 14' Hadonoš
(Oph)
M20
M20 NGC 6514
emisijna mła 18h02.3m
-23° 02'
5,0m 29'х27' Třělc/Prokownik
(Sgr)
wotewrjena hwězdna kopica 18h02.3m
-23° 02'
m 20' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M21
M21 NGC 6531
wotewrjena hwězdna kopica 18h04.6m
-22° 30'
7,0m 18' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M22
M22 NGC 6656
kulojta hwězdna kopica 18h36.4m
-23° 54'
6,5m 33' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M23
M23 NGC 6494
wotewrjena hwězdna kopica 17h56.8m
-19° 01'
6,0m 35' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M24
M24 IC 4715
dźěl mlóčnicy 18h16.9m
-18° 29'
m 90' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M25
M25 IC 4725
wotewrjena hwězdna kopica 18h31.6m
-19° 15'
4,9m 30' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M26
M26 NGC 6694
wotewrjena hwězdna kopica 18h45.2m
-09° 24'
9,5m 10' Tarč/Škit
(Sct)
M27
M27 NGC 6853
planetariska mła 19h59.6m
+22° 43'
7,4m 8,4'×6,1' Liška
(Vul)
M28
M28 NGC 6626
kulojta hwězdna kopica 18h24.5m
-24° 52'
8,5m 10' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M29
M29 NGC 6913
wotewrjena hwězdna kopica 20h23.9m
+38° 32'
9,0m 8' Kołp
(Cyg)
M30
M30 NGC 7099
kulojta hwězdna kopica 21h40.4m
-23° 11'
8,5m 12' Kozoróžk
(Cap)
M31
M31 NGC 224
spiralna galaksija 00h42.8m
+41° 16'
3,4m 3,17°×1° Andromeda
(And)
M32
M32 NGC 221
eliptiska galaksiija 00h42.7m
+40° 52'
8,1m 9'×7' Andromeda
(And)
M33
M33 NGC 598
spiralna galaksija 01h33.9m
+30° 39'
5,7m 71'×42' Třiróžk
(Tri)
M34
M34 NGC 1039
wotewrjena hwězdna kopica 02h42.0m
+42° 47'
6,0m 35' Perzej
(Per)
M35
M35 NGC 2168
wotewrjena hwězdna kopica 06h09.1m
+24° 21'
5,5m 28' Dwójnikaj
(Gem)
M36
M36 NGC 1960
wotewrjena hwězdna kopica 05h36.2m
+34° 08'
6,5m 12' Wóznik
(Aur)
M37
M37 NGC 2099
wotewrjena hwězdna kopica 05h52.4m
+32° 33'
6,0m 25' Wóznik
(Aur)
M38
M38 NGC 1912
wotewrjena hwězdna kopica 05h28.7m
+35° 51'
7,0m 15' Wóznik
(Aur)
M39
M39 NGC 7092
wotewrjena hwězdna kopica 21h31.8m
+48° 26'
5,5m 30' Kołp
(Cyg)
M40
M40 WNC 4
optiska dwójna hwězda 12h22.2m
+58° 05'
9m 0,8' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M41
M41 NGC 2287
wotewrjena hwězdna kopica 06h46.0m
+20° 45'
5,0m 40' Wulki pos
(CMa)
M42
M42 NGC 1976
emisijna mła 05h35.4m
-05° 23'
5,0m 65'×60' Kosy/Orion
(Ori)
wotewrjena hwězdna kopica 05h35.4m
-05° 23'
m 3' Kosy/Orion
(Ori)
M43
M43 NGC 1982
emisijna mła 05h35.5m
-05° 16'
7,0m 20'x15' Kosy/Orion
(Ori)
M44
M44 NGC 2632
wotewrjena hwězdna kopica 08h40.4m
+19° 41'
4,0m 1,2° Rak
(Cnc)
M45
M45 Mel 22
wotewrjena hwězdna kopica 03h47.0m
+24° 07'
1.6m Byk
(Tau)
refleksijna mła 03h46.0m
+23° 46'
m 30' × 30' Byk
(Tau)
M46
M46 NGC 2437
wotewrjena hwězdna kopica 07h41.8m
-14° 49'
6,5m 20' Zadnja łódźna łubja
(Pup)
M47
M47 NGC 2422
wotewrjena hwězdna kopica 07h36.6m
-14° 30'
4,5m 30' Zadnja łódźna łubja
(Pup)
M48
M48 NGC 2548
wotewrjena hwězdna kopica 08h13.7m
-05° 45'
5,5m 30' Njedomor/Hydra
(Hya)
M49
M49 NGC 4472
eliptiska galaksiija 12h29.8m
+08° 00'
8,4m 10'×8' Knježna
(Vir)
M50
M50 NGC 2323
wotewrjena hwězdna kopica 07h02.8m
+08° 23'
7,0m 15' Jednorohač
(Mon)
M51
M51 NGC 5194,NGC 5195
spiralna galaksija 13h29.9m
+47° 12'
8,4m 15'×7' Honjerske psy
(CVn)
M52
M52 NGC 7654
wotewrjena hwězdna kopica 23h24.2m
+61° 35'
8,0m 16' Kasiopeja
(Cas)
M53
M53 NGC 5024
kulojta hwězdna kopica 13h12.9m
+18° 10'
8,5m 13' Włosa Bereniki
(Com)
M54
M54 NGC 6715
kulojta hwězdna kopica 18h55.1m
-30° 29'
8,5m 12' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M55
M55 NGC 6809
kulojta hwězdna kopica 19h40.0m
-30° 58'
7,0m 19' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M56
M56 NGC 6779
kulojta hwězdna kopica 19h16.6m
+30° 11'
9,5m 7' Lyra
(Lyr)
M57
M57 NGC 6720
planetariska mła 18h53.6m
+33° 02'
8,8m 86"×62" Lyra
(Lyr)
M58
M58 NGC 4579
spiralna galaksija 12h37.7m
+11° 49'
9,6m 6'×5' Knježna
(Vir)
M59
M59 NGC 4621
eliptiska galaksiija 12h42.0m
+11° 39'
9,6m 5'×4' Knježna
(Vir)
M60
M60 NGC 4649
eliptiska galaksiija 12h43.7m
+11° 33'
8,8m 7'×6' Knježna
(Vir)
M61
M61 NGC 4303
spiralna galaksija 12h21.9m
+04° 28'
9,6m 7'×6' Knježna
(Vir)
M62
M62 NGC 6266
kulojta hwězdna kopica 17h01.2m
-30° 07'
8,0m 11' Hadonoš
(Oph)
M63
M63 NGC 5055
spiralna galaksija 13h15.8m
+42° 02'
8,6m 13'×7' Honjerske psy
(CVn)
M64
M64 NGC 4826
spiralna galaksija 12h56.7m
+21° 41'
8,5m 11'×5' Włosa Bereniki
(Com)
M65
M65 NGC 3623
spiralna galaksija 11h18.9m
+13° 05'
9,3m 10'×3' Law
(Leo)
M66
M66 NGC 3627
spiralna galaksija 11h20.2m
+12° 59'
9,0m 9'×4' Law
(Leo)
M67
M67 NGC 2682
wotewrjena hwězdna kopica 08h51.4m
+11° 49'
7,5m 25' Rak
(Cnc)
M68
M68 NGC 4590
kulojta hwězdna kopica 12h39.5m
-26° 45'
9,0m 11' Njedomor/Hydra
(Hya)
M69
M69 NGC 6637
kulojta hwězdna kopica 18h31.4m
-32° 21'
9,0m 10' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M70
M70 NGC 6681
kulojta hwězdna kopica 18h43.2m
-32° 17'
9,0m 8' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M71
M71 NGC 6838
kulojta hwězdna kopica 19h53.8m
+18° 47'
8,5m 7' Šip/Kłok
(Sge)
M72
M72 NGC 6981
kulojta hwězdna kopica 20h53.5m
-12° 32'
10,0m 6' Wódnik
(Aqr)
M73
M73 NGC 6994
optiska kopica štyrjoch hwězdow 20h58.9m
-12° 38'
m 2,8' Wódnik
(Aqr)
M74
M74 NGC 628
spiralna galaksija 01h36.7m
+15° 47'
8,5m 11'×10' Ryby
(Psc)
M75
M75 NGC 6864
kulojta hwězdna kopica 20h06.1m
-21° 55'
9,5m 7' Třělc/Prokownik
(Sgr)
M76
M76 NGC 650,NGC 651
planetariska mła 01h42.3m
+51° 34'
10,1m 67" Perzej
(Per)
M77
M77 NGC 1068
spiralna galaksija 02h42.7m
+00° 01'
8,9m 7'×6' Wjelryba
(Cet)
M78
M78 NGC 2068
refleksijna mła 05h46.7m
+00° 03'
8,0m 8'x6' Kosy/Orion
(Ori)
M79
M79 NGC 1904
kulojta hwězdna kopica 05h24.2m
-24° 31'
8,5m 6' Zajac
(Lep)
M80
M80 NGC 6093
kulojta hwězdna kopica 16h17.0m
-22° 59'
7,3m 9' Šćur/Skorpion
(Sco)
M81
M81 NGC 3031
spiralna galaksija 09h55.5m
+69° 04'
6,8m 27'×14' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M82
M82 NGC 3034
spiralna galaksija 09h55.9m
+69° 41'
8,4m 11'×4' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M83
M83 NGC 5236
spiralna galaksija 13h37.0m
-29° 52'
7,5m 13'×12' Njedomor/Hydra
(Hya)
M84
M84 NGC 4374
eliptiska galaksiija 12h25.1m
+12° 53'
9,1m 7'×6' Knježna
(Vir)
M85
M85 NGC 4382
sokowa abo eliptiska galaksija 12h25.4m
+18° 11'
9,1m 7'×6' Włosa Bereniki
(Com)
M86
M86 NGC 4406
sokowa abo eliptiska galaksija 12h26.2m
+12° 57'
8,9m 9'×6' Knježna
(Vir)
M87
M87 NGC 4486
eliptiska galaksiija 12h30.8m
+12° 23'
8,6m 8'×7' Knježna
(Vir)
M88
M88 NGC 4501
spiralna galaksija 12h32.0m
+14° 25'
9,6m 7'×4' Włosa Bereniki
(Com)
M89
M89 NGC 4552
eliptiska galaksiija 12h35.7m
+12° 33'
9,7m 5'×5' Knježna
(Vir)
M90
M90 NGC 4569
spiralna galaksija 12h36.8m
+13° 10'
9,5m 10'×4' Knježna
(Vir)
M91
M91 NGC 4548
spiralna galaksija 12h35.4m
+14° 30'
10,1m 5'×4' Włosa Bereniki
(Com)
M92
M92 NGC 6341
kulojta hwězdna kopica 17h17.1m
+43° 08'
7,5m 14' Klečeń/Herkules
(Her)
M93
M93 NGC 2447
wotewrjena hwězdna kopica 07h44.6m
-23° 52'
6,5m 24' Zadnja łódźna łubja
(Pup)
M94
M94 NGC 4736
spiralna galaksija 12h50.9m
+41° 07'
8,2m 11'×9' Honjerske psy
(CVn)
M95
M95 NGC 3351
spiralna galaksija 10h44.0m
+11° 42'
9,7m 7'×5' Law
(Leo)
M96
M96 NGC 3368
spiralna galaksija 10h46.8m
+11° 49'
9,2m 8'×5' Law
(Leo)
M97
M97 NGC 3587
planetariska mła 11h14.8m
+55° 01'
9,9m 170" Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M98
M98 NGC 4192
spiralna galaksija 12h13.8m
+14° 54'
10,1m 10'×3' Włosa Bereniki
(Com)
M99
M99 NGC 4254
spiralna galaksija 12h18.8m
+14° 25'
9,9m 5'×5' Włosa Bereniki
(Com)
M100
M100 NGC 4321
spiralna galaksija 12h22.9m
+15° 49'
9,3m 7'×6' Włosa Bereniki
(Com)
M101
M101 NGC 5457
spiralna galaksija 14h03.2m
+54° 21'
7,7m 29'×27' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M102
M102
[zmylk w katalogu] 15h06.5m
+55° 46'
m Zmij
(Dra)
M103
M103 NGC 581
wotewrjena hwězdna kopica 01h33.2m
+60° 42'
7,0m 6' Kasiopeja
(Cas)
M104
M104 NGC 4594
spiralna galaksija 12h40.0m
-11° 37'
8,0m 9'×4' Knježna
(Vir)
M105
M105 NGC 3379
eliptiska galaksiija 10h47.8m
+12° 35'
9,3m 5'×5' Law
(Leo)
M106
M106 NGC 4258
spiralna galaksija 12h19.0m
+47° 18'
8,3m 19'×7' Honjerske psy
(CVn)
M107
M107 NGC 6171
kulojta hwězdna kopica 16h32.5m
-13° 03'
10,0m 13' Hadonoš
(Oph)
M108
M108 NGC 3556
spiralna galaksija 11h11.5m
+55° 40'
10,0m 9'×2' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M109
M109 NGC 3992
spiralna galaksija 11h57.6m
+53° 23'
9,8m 8'×5' Wulki bar/Wulki mjedwjedź
(UMa)
M110
M110 NGC 205
eliptiska galaksiija 00h40.4m
+41° 41'
8,0m 22'×11' Andromeda
(And)

Messier-marathon

Messier-marathon - "wubědźowanje" za amaterowych hwězdarjow. Ně, njetrjebaće nihdźe z teleskopom pod pažu napřemo nóžkować :) . Dwójce wob lěto, při młodym měsačku w měrcu a oktobru, su wobstejnosće tajke, zo móžeće wšitke objekty Messier-kataloga w jednej nocy na njebju namakać! To je cil Messier-marathona. So wě, njeńdźe drje w prěnim rjedźe wo wobkedźbowanje ćelesow na njebju, ale skěrje wo spěšne a wušikne wjedźenje teleskopa. Je pak tola dobra składnosć krasnosć hwězdnišća bliže zeznać. Bohužel njeje we Łužicy móžno dospołny Messier-maraton přewjesć, dokelž su jenož mjez 10 ° a 35 ° šěrinoweho stopjenja wšitke objekty kataloga widźeć.

Ale njedajće so znjemužić. Messier-maraton hodźi so tež pola nas přewjesć, ale drje we wobmjezowanej formje. Najwažniše je, zo znajeće čas w kotrymž so maraton docyła přewjesć hodźi. Wězo njebudźe móžno najjužniše objekty widźeć, dokelž su za wobzorom. Ale su hišće tójšto druhich krasnych objektow na widźomnym hwězdnišću, zo změjeće zwjeselace wubědźowanje.


Tuta wersija Messier-kataloga wužije wobrazy wot www.nasa.gov (NASA) a dalšich žórłow. Wobrazy Hubble-teleskopa a druhich awtorow su so swobodnje k rozšěrjenju postajili a su z tym do zjawneho wužiwanja přešli. To wopřija tež wužite wobrazy wikipedije, jeli njeje hinak deklarowane.

Podźakuju so za přełožk pola Alexandera Pólka z Budyšina.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Je tuta strona zajimała?  

Copyright © 2018, astro-map.com
Při wućišćenju materialijow tuteje strony ma so na stronu astro-map.com pokazać..
info@astro-map.com