Karta hwězdnišća online

Karta hwězdnišća online

 Z přećelami dźělić:
Карта неба онлайн (Русский) Sky Map online(English) Sternkarte online (Deutsch) Sterrenkaart vandaag (Nederlands) Stjärnkarta online (Svenska) Stjernekart app online (Norsk) Carte du ciel etoile online (Français) Mapa estelar español online (Español) Mapa estelar español online (Português) Mappa stellare online (Italiano) Karta hwězdnišća online (Hornjoserbsce) Mapa Hvězdné Oblohy online (Český) Mapa oblohy online (Slovenský) Mapa nieba online (Polski) 星图在线(Chinese)

Требуется браузер с поддержкой технологии "canvas": Chome, Opera, FireFox и др.
width=650

wućišćeć

kartu wobnowić
kóždemin.
hwězdy swětliše hač m (hač 12m ?!)
koordinaty městnosće hladanja:
stopjeń šěrokosće:
stopjeń dołhosće:
za južnu a zapadnu hemisferu prošu z "-" podać
dźeń: měsac:
čas: : časowa cona:
datum a čas ličaka přewzać
wulkosć karty: x pixelow
    Reset
mjena hwězdow swětlišich hač m
mjena planetow, kometow a asteroidow
Hwězdna:linki  mjena
Katalogi za Deep-Sky objekty (DSO):
Messier   Caldwell (žołte)
Herschel 400 (módre)
NGC / IC (ćmowe zelene)
mjenawobrazy "Hubble"-teleskopa
šěry ramik wokoło DSOmjena DSO
Filtry za DSO-katalogi:
wšitke galaksije
  spiralne  elliptiske
wšitke mły
  jenož planetariske mły
zbytki supernovow
kulojte hwězdne kopicy
wotewrjene hwězdne kopicy
jednotliwe hwězdy z NGC:
     * 2* 3* *>3 hwězdy
H2-mróčele a dźěle galaxijow
njewopodstatnjene DSO NGC/IC
wulkosć >' a swětliše hač m
Po čisle kataloga pytać:
NGC:wućišćeć
IC:jenož
M:čisło
Karta hwězdnišća online - za přećelow astronomije, kiž pytaja z teleskopom. Tutón online-planetarij pokaza najwažniše hwězdy a młohojte objekty, kiž su w postajenym času nad postajenym městnje.
K wužiwanju Karty hwězdnišća online zapodaće geografiske koordinaty městnosće hladanja abo tłóčće knefl "Stejišćo zwěsćić", zo so koordinaty Wašeho tuchwilneho stejišća přez IP-adresu zwěsća (k tomu dyrbiće dowolnosć dać).

Interaktiwna Karta hwězdnišća online wobsahuje:
 • hwězdny katalog SKY2000, wudospołnjeny z datami katalogow SAO a XHIP z dohromady 298.457 hwězdami.
 • slědowace informacije wo hwězdach (jeli su w katalogach podate): koordinaty (J2000.0), swójski pohib ćělesa, pozdatnu swětłosć V, swětłosć B po Johnson, barbny index B-V po Johnson, spektralny typ, swěćiwosć (přirunajo z našim słóncom), wotstawk k našemu słóncu w Parsec, ličba eksoplanetow (staw: jutrownik 2012), metalicita Fe / H, staroba a daty wo wariabiliće a multiplicity.
 • galaksije, hwězdne kopicy a mły po katalogach Messier, Caldwell, Herschel 400 a NGC / IC. Tute hodźa so po typach filtrować. W katalogu Caldwell njenamakaja so podaća k objektam Messier-kataloga. Herschel 400 wopřija zdźěla wobsah katalogow Messier a Caldwell sobu.
 • mjena najwažnišich hwězdow, jich symbole, jim přirjadowane grjekske pismiki a wotpowědowace čisła w katalogach HD, SAO, HIP, HR.
 • pozicije planetow našeho słónčneho systema, kaž tež najswětlišich kometow a asteroidow.

  Jeli kliknyće na někajkižkuli objekt, dóstanjeće nadrobniše informacije k njemu a wobraz wo wokolinje objekta hač k 1x1°.
   

  Deep-Sky objekty (DSO) móžeće na karće z čisłom kataloga NGC / IC kaž tež přez Messier čisło pytać. Po zapodaću wusměri so karta na koordinaty pytaneho objekta.
  Prošu zapodajće čisło DSO runje tak, kaž je w pokazowarju podate, potajkim bjez prefiksow "NGC ", "IC" abo "M". Na přikład: 1, 33, 7000, 4145A-1, 646-1, 4898-1, 235A atd.
  Objekty druhich katalogow, kaž Caldwell-kataloga abo swětłe mły, prošu do pola "NGC" dospołnje, to rěka z pismikom a podsmužku, zapodać. Na přikład: C_41, C_99 abo Sh2_155.

  Katalogi NGC / IC wužija nowu wersiju RNGC / IC (staw: 2. Wulki róžk 2013) webstrony Dr. Wolfganga Steinicke z dohromady 13.958 objektami.

  Wo najwyšej magnitudy swětłosće na karće hwězdnišća:
  Karta hwězdnišća online wobmjezuje najwyšu magnitudu swětłosće na 12m (čim wyša magnituda hwězdy, ćim ćěmniša je hwězda). Najćěmniša hwězda kataloga SKY2000, kiž so za Kartu hwězdnišća online wužije, ma swětłosć wot 12,9m. Pytaće-li jenož za hwězdami, nańdźeće zapoćejo wokoło magnitudow wot něhdźe 9-9,5m wěste njedospołnosće w katalogu SKY2000, kiž z wyšeje magnitudy dale přiběraja. Pytaće-li pak poprawom nebulozne objekty z teleskopom a trjebaće potajkim hwězdy jenož k lěpšej orientacij, móžeće sebi přez podaće magnitudy wot 12m maksimalnu ličbu hwězdow zwobraznić dać.
  K tomu zapodaće do pola "hwězdy swětliše hač" maksimalnu hódnotu wot 12m a kliknyće na knefl "Daty aktualizować". Wotwisujo wot spěšnosće Wašeho zwiska do interneta móže nowowobličenje karty (17 MB) hač k poł mjeńšiny abo samo dlěje trać.
  Normalne nastajenje magnitudy je V=6m (2,4 MB). Maće-li wobmjezowany datowy wolumen do interneta dźiwajće na to, zo zbytny wolumen za samostatnu aktualizaciju karty dosaha!

  Wupinaće-li woknješko "Wobrazy Hubble-teleskopa" pokazaja so jenož hišće čorno-běłe wobrazy, kiž skerje wobrazej wotpowěduja, kotryž woprawdźe přez amaterny teleskop widźiće.
  Maće-li pokiwy, nastorki abo komentary, pišće prošu do hóstnej knihi abo sćelće mailku na: krina@info-7.ru.

  Podate informacije pochadźeja ze stronow: www.ngcicproject.org, archive.stsci.edu, heavens-above.com, NASA.gov, strona Dr. Wolfgang Steinicke. Wužite fotografije su so wot wotpowědnych awtorow swobodnje k rozšěrjenju postajili a su z tym do zjawneho wužiwanja přešli. To wopřija tež wužite wobrazy wikipedije, jeli njeje hinak deklarowane. Maće-li znapřećiwjenja, napisajće mi prošu mailku na: krina@info-7.ru

  Wutrobny dźak Alexanderej Pólkej z Budyšina za přełožk do hornjoserbšćiny.

  Николай К., Россия
  (Nickolai K., Russia)
  
  Карта неба онлайн - Русский
  Karta hwězdnišća online - Hornjoserbsce
  Mapa Hvězdné Oblohy online - Český
  Mapa oblohy online - Slovenský
  Mapa nieba online - Polski
  Sky Map online - English
  Sternkarte online - Deutsch
  Sterrenkaart vandaag - Nederlands
  Stjärnkarta online - Svenska
  Stjernekart app online - Norsk

  Carte du ciel etoile online - Français
  Mapa estelar español online - Español
  Mapa do céu online - Português
  Mappa stellare online - Italiano

  星图在线 - 中文(Chinese)

 • Contacts:
  Яндекс.Метрика