English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1036

NGC 1036
objekt NGC 1036 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1036 - galakse i stjernebildet Arietis
Typen: P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x1.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=13.8m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t40m29s; Dec= 19°17'49"
Rødforskyvning (z): 0.002635
Avstand fra solen til NGC 1036: basert på redshiftverdien (z) - 11.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1036 : PGC 10127, IC 1828, UGC 2160, MCG 3-7-41, MK 370, IRAS 02376+1904

Naboobjekter: NGC 1034, NGC 1035, NGC 1037, NGC 1038

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.