English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1039

NGC 1039
Obiekt NGC 1039 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

M34, NGC1039 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: II3m -
Wymiary kątowe: 25.00'
Wielkość gwiazd: V=5.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h42m5s; Dec= 42°45'42"
Odległość od Słońca do NGC 1039: 1.4 tysiąc lat świetlnych;
Inne nazwy obiektów NGC 1039 : M 34, OCL 382

Sąsiadujące obiekty: NGC 1037, NGC 1038, NGC 1040-1, NGC 1040-2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.