English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1205

NGC 1205
objekt NGC 1205 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1205 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t3m28.4s; Dec= -9°40'14"
Rødforskyvning (z): 0.011168
Avstand fra solen til NGC 1205: basert på redshiftverdien (z) - 47.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1205 : PGC 11511, NGC 1182

Naboobjekter: NGC 1203A, NGC 1204, NGC 1206, NGC 1207

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.