English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1259

NGC 1259
Objekt NGC 1259 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1259 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.7'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h17m17.3s; Dec= 41°23'8"
rödförskjutning (z): 0.019400
Avståndet från solen till NGC 1259: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 81.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1259 : PGC 12208, MCG 7-7-46

Närliggande objekt: NGC 1257, NGC 1258, NGC 1260, NGC 1261

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.