English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 162

NGC 162
Voorwerp NGC 162 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 162 - enkele ster in het sterrenbeeld Andromedae
Type: * -
omvang: B=15.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h36m9.2s; Dec= 23°57'44"

Objecten in de buurt: NGC 160, NGC 161, NGC 163, NGC 164

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.