English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1705

NGC 1705
Objekt NGC 1705 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1705 - galax i stjärnbild Pictoris
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.4'
magnitud: V=12.4m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h54m13.9s; Dec= -53°21'38"
rödförskjutning (z): 0.002112
Avståndet från solen till NGC 1705: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 8.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1705 : PGC 16282, ESO 158-13, AM 0453-532, IRAS 04531-5326

Närliggande objekt: NGC 1703, NGC 1704, NGC 1706, NGC 1707

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.