English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1796B-2

NGC 1796B-2
Voorwerp NGC 1796B-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1796B-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Doradus
Type: S/P -
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.2'
omvang: V=15.7m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h7m55.8s; Dec= -61°11'37"
Andere namen van het object NGC 1796B-2 : PGC 16789, ESO 119-37A

Objecten in de buurt: NGC 1796, NGC 1796A, NGC 1797, NGC 1798

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.