English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 1796B-2

NGC 1796B-2
Obiekt NGC 1796B-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1796B-2 - galaktyka w konstelacji Złota Ryba
Тип: S/P -
Wymiary kątowe: 0.60'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.7m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h7m55.8s; Dec= -61°11'37"
Inne nazwy obiektów NGC 1796B-2 : PGC 16789, ESO 119-37A

Sąsiadujące obiekty: NGC 1796, NGC 1796A, NGC 1797, NGC 1798

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.