English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2027

NGC 2027
Objekt NGC 2027 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2027 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.70'
magnitud: V=11.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h34m59.8s; Dec= -66°54'59"
Övriga namn på objektet NGC 2027 : ESO 86-SC13, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2025, NGC 2026, NGC 2028, NGC 2029

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.