English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2037

NGC 2037
Voorwerp NGC 2037 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2037 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.50'
omvang: V=10.3m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h34m54s; Dec= -69°44'12"
Andere namen van het object NGC 2037 : ESO 56-SC159, in N 2033

Objecten in de buurt: NGC 2035, NGC 2036, NGC 2038, NGC 2039

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.