English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2088

NGC 2088
Objekt NGC 2088 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2088 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.70'
magnitud: V=12.5m; B=12.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h40m59.9s; Dec= -68°27'56"
Övriga namn på objektet NGC 2088 : ESO 57-SC20, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2086, NGC 2087, NGC 2089, NGC 2090

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.