English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 248

NGC 248
Voorwerp NGC 248 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 248 - nevelvlek in het sterrenbeeld Tucanae
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 1.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h45m24s; Dec= -73°22'49"
Andere namen van het object NGC 248 : ESO 29-EN8, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 246, NGC 247, NGC 249, NGC 250

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.