English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2667

NGC 2667
objekt NGC 2667 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2667 - galakse i stjernebildet Cancri
Typen: S? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t48m27.2s; Dec= 19°1'11"
Rødforskyvning (z): 0.013273
Avstand fra solen til NGC 2667: basert på redshiftverdien (z) - 56.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2667 : PGC 24741, NGC 2667A, IC 2410, MCG 3-23-7, CGCG 90-16

Naboobjekter: NGC 2667A, NGC 2667B, NGC 2668, NGC 2669

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.