English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2667

NGC 2667
Objekt NGC 2667 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2667 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h48m27.2s; Dec= 19°1'11"
rödförskjutning (z): 0.013273
Avståndet från solen till NGC 2667: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 56.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2667 : PGC 24741, NGC 2667A, IC 2410, MCG 3-23-7, CGCG 90-16

Närliggande objekt: NGC 2667A, NGC 2667B, NGC 2668, NGC 2669

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.