English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2700

NGC 2700
Objekt NGC 2700 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2700 - enda stjärna i stjärnbild Hydrae
Typ: * -
magnitud: B=15.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h55m50.6s; Dec= -3°6'58"

Närliggande objekt: NGC 2698, NGC 2699, NGC 2701, NGC 2702

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.