English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2892

NGC 2892
objekt NGC 2892 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2892 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x1.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t32m52.8s; Dec= 67°37'3"
Rødforskyvning (z): 0.022822
Avstand fra solen til NGC 2892: basert på redshiftverdien (z) - 96.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2892 : PGC 27111, UGC 5073, MCG 11-12-15, CGCG 312-15

Naboobjekter: NGC 2890, NGC 2891, NGC 2893, NGC 2894

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.