English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 2972

NGC 2972
Voorwerp NGC 2972 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2972 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: I1p -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=9.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h40m11.5s; Dec= -50°19'13"
Andere namen van het object NGC 2972 : NGC 2999, OCL 778, ESO 212-SC11

Objecten in de buurt: NGC 2970, NGC 2971, NGC 2973, NGC 2974

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.