English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3194

NGC 3194
Objekt NGC 3194 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3194 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h17m39.7s; Dec= 74°20'52"
RedShift (z): 0.009820
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3194: na základe množstva červeného posunu (z) - 41.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3194 : PGC 30064, NGC 3155, UGC 5538, MCG 12-10-26, CGCG 351-12, IRAS 10133+7436

Blízke objekty: NGC 3192, NGC 3193, NGC 3195, NGC 3196

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.