English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3398

NGC 3398
Objekt NGC 3398 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3398 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.3'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m31.2s; Dec= 55°23'28"
RedShift (z): 0.009560
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3398: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3398 : PGC 32564, IC 644, UGC 5954, MCG 9-18-38, CGCG 267-18

Blízke objekty: NGC 3396, NGC 3397, NGC 3399, NGC 3400

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.