English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3474

NGC 3474
Objekt NGC 3474 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3474 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h58m8.7s; Dec= 17°5'46"
RedShift (z): 0.030404
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3474: na základe množstva červeného posunu (z) - 128.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3474 : PGC 32989, MCG 3-28-42, CGCG 95-81, NPM1G +17.0329

Blízke objekty: NGC 3472, NGC 3473, NGC 3475, NGC 3476

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.