English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3474

NGC 3474
Objekt NGC 3474 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3474 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h58m8.7s; Dec= 17°5'46"
rödförskjutning (z): 0.030404
Avståndet från solen till NGC 3474: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 128.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3474 : PGC 32989, MCG 3-28-42, CGCG 95-81, NPM1G +17.0329

Närliggande objekt: NGC 3472, NGC 3473, NGC 3475, NGC 3476

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.