English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3858

NGC 3858
Voorwerp NGC 3858 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 3858 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Crateris
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.8'
omvang: V=13.2m; B=14.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h45m11.6s; Dec= -9°18'52"
roodverschuiving (z): 0.019097
De afstand van de zon tot NGC 3858: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 80.7 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3858 : PGC 36621, NGC 3866, MCG -1-30-29

Objecten in de buurt: NGC 3856, NGC 3857, NGC 3859, NGC 3860A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.