English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3922

NGC 3922
Objekt NGC 3922 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3922 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x0.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h51m13.4s; Dec= 50°9'24"
RedShift (z): 0.003022
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3922: na základe množstva červeného posunu (z) - 12.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3922 : PGC 37072, NGC 3924, UGC 6824, MCG 8-22-17, CGCG 243-17, CGCG 269-8

Blízke objekty: NGC 3920, NGC 3921, NGC 3923, NGC 3924

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.