English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 3975

NGC 3975
Voorwerp NGC 3975 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3975 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: Sb - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.70'x0.3'
omvang: V=15.3m; B=16.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h55m53.7s; Dec= 60°31'47"
roodverschuiving (z): 0.032934
De afstand van de zon tot NGC 3975: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 139.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3975 : PGC 37480, MCG 10-17-103

Objecten in de buurt: NGC 3973, NGC 3974, NGC 3976A, NGC 3976

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.