English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4145A-2

NGC 4145A-2
Voorwerp NGC 4145A-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4145A-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Canum Venaticorum
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.3'
omvang: V=15.7m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h10m53.3s; Dec= 39°44'55"
roodverschuiving (z): 0.098000
De afstand van de zon tot NGC 4145A-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 413.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4145A-2 : PGC 213942, A 1208+40, VV 814

Objecten in de buurt: NGC 4145, NGC 4145A-1, NGC 4146, NGC 4147

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.