English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4192A

NGC 4192A
Voorwerp NGC 4192A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4192A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Comae Berenices
Type: Scd -
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.1'
omvang: V=15.0m; B=15.7m
De helderheid van het oppervlak: 15.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h13m26.2s; Dec= 14°46'20"
roodverschuiving (z): 0.006921
De afstand van de zon tot NGC 4192A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 29.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4192A : PGC 39002, UGC 7223, MCG 3-31-76, VCC 81

Objecten in de buurt: NGC 4192, NGC 4192B, NGC 4193, NGC 4194

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.