English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4236-2

NGC 4236-2
Voorwerp NGC 4236-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4236-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Draconis
Type: Irr - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.3'
omvang: V=15.1m; B=15.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h16m43.5s; Dec= 69°27'36"
roodverschuiving (z): -0.000020
Andere namen van het object NGC 4236-2 : 7ZW 446

Objecten in de buurt: NGC 4234, NGC 4235, NGC 4236-1, NGC 4237

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.