English |  Deutsch |  Español |  Italiano |  Português |

NGC 4301

NGC 4301
Objekt NGC 4301 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4301 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=13.0m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h22m27.2s; Dec= 4°33'57"
RedShift (z): 0.004246
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4301: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4301 : PGC 40087, NGC 4303A, UGC 7439, MCG 1-32-27, IRAS 12198+0450, CGCG 42-53, VCC 552

Blízke objekty: NGC 4299, NGC 4300, NGC 4302, NGC 4303A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.